1 Ιουλίου 2007

προσωπικό μήνυμα

όταν επιστρέψω θα έχω πάλι χρώματα,
... αλλά όλα μπορεί να είναι αλλιώς.

για μερικά πράγματα ίσως ελπίδα δεν υπάρχει...
αυτή στο μυαλό,
πρέπει να μένει όμως τελευταία

"Don't worry about the future; or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind; the kind that blindside you at 4pm on some idle Tuesday. "